Cennik

OFERTA CEN NA WYBRANE PRACE GEODEZYJNE


1.POMIARY REALIZACYJNE
  1.1 Wznowienie granic działki (pierwsze 4 graniczniki) 600,-
    kolejne szt. 70,-
  1.2 Mapa do Celów Projektowych (do 1[ha]) 550,-
    za kolejny kolejny [ha] 200,-
  1.3 Mapa do Celów Projektowych (sieciowe) (do 1[ha]) 1000,- *
2.POMIARY REALIZACYJNE
  2.1 Wytyczenie osi budynków na gruncie
    Oś (2 pkty + ławy ciesielskie) 150,-
  2.2 Wytyczenie (przeniesienie) osi budynków w wykopie i na kondygnacjach
    Oś (2 pkty + świadki) 100,-
  2.3 Inwentaryzacja słupów - słup 100,-
  2.4 Wyznaczenie reperów roboczych (szt.) 120,-
  2.5 Wyznaczenie wskaźników wysokości w pomieszczeniach(szt.) 10,-
3.WYTYCZENIE I POMIAR POWYKONAWCZY UZBROJENIA TERENU
  3.1 przyłącza (eNN, wod, kan , tel, co,)
    -wytyczenie (szt.)150,-
    -pomiar powykonawczy (szt.) 250,-
  3.2 Przełożenie linii uzbrojenia podziemnego (do 100m) 250,-
  3.3 Oświetlenie (linie kabla i lampy) do 100m 250,-
  3.4 Kanalizacja
    studzienki kanalizacyjne (sanit. i deszcz.) szt 50,-
  3.5 Telekomunikacja
    studzienka telekomunikacyjna - szt. 100,-
4.MAŁA ARCHITEKTURA
  4.1 Drogi,(pkty główne, łuki, parkingi(za pkt) 40,-
  4.2 śmietniki, skarpy, drzewa (za pkt) 40,-
5.OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
  5.1 Obsługa przez zespół geodezyjny 2osoby/8godz 700,-
  5.2 Dniówka powyżej 8 godz.; 90,- za każdą następną godz.
  5.3 Założenie reperów roboczych szt. 150,-
  5.4 Wyznaczenie osi konstrukcyjnych - oś 150,-
  5.5 Ustalenie szalunków - oś 150,-
  5.6 Inwentaryzacja słupów - słup 130,-

    * dokładna cena po wizji lokalnej

    Niniejsze opracowanie jest własnością firmy GEOBAK i nie może być kopiowane powielane i udostępniane bez zgody właściciela.

O firmie | Oferta | Kontakt | Referencje | Cennik
© Copyrights : TVK Strony Internetowe